2005-03-30

Diskhografi

Diskhografi: (Från svenskans "Diskho" och latinets "grafi", uttalas "diss-kho-graff-i", nykonstruktion 2005-03-30) Betecknar den bild som vid köksarbete formas av skal och allehanda matrester som spontant slängts eller på annat sätt hamnat i diskhon. Begreppet förutsätter att innehållet i diskhon inte på sätt manipulerats för att skapa en arrangerad bild.

Begreppet är en travesti av orden fotografi (skriva med ljus) och diskografi (förteckning över utgivna skivor). En korrekt användning av ordet gäller såväl den bild som uppstår i själva diskhon och, i förekommande fall, ett fotografi eller annan avbildning av diskhon och dess innehåll.
morotsslask