2005-01-27

Arbetstillfällen kontra forskning

Tidningen Ny Teknik skriver om GM:s beslut att degradera varumärket SAAB från "premium" till "near premium" (via Reasearcher). Artikeln andas också en bestämd förvissning om att tillverkningen av SAAB 9-3 hamnar hos den tyska fabriken i Rüsselsheim.

När jag läser artikeln tänker jag på M:s kompis Lars som vi träffade på en fika i tisdags. Han forskar nu utomlands men har precis fått en tjänst som lektor vid KTH. Han blir dock kvar utomlands i ytterligare 18 månader med 95% tjänstledighet. Detta eftersom KTH ändå knappt har råd att ha honom anställd, fast tjänsten behövs. Han berättade också att motsvarande institution i Lund lämnade in åtta forskningsansökningar som alla fick avslag, detta trots att det var 8 välskrivna ansökningar som gällde angelägen forskning.

Jag antar att all forskning lider av en ansträngd ekonomi eftersom många kämpar om samma begränsade medel. Men jag kan inte låta bli att tänk på en DN.-artikel från i höstas om hur räddningen av jobben i Trollhättan hotar övrig forskning. Och det kanske till mycket begränsad nytta.