2005-01-22

Fredagsfyran 050121 - Generositet

Min förtsa fredagsfyra. Frågorna denna vecka handlar om generositet:

1. Engagerade eller bidrog du till något välgörande ändamål som till exempel Röda Korset eller Radiohjälpen innan katastrofen i sydostasien?
Jag har lämnat bidrag då och då, men inte gjort några regelbundna insättningar.

2. Har du skaffat dig något engagemang efter katastrofen?
Inte ännu.

3. Vilket är ditt främsta skäl till att du engagerar dig (eller varför du inte gör det)?
Jag får erkänna att mitt engagemang väcks av katastrofer som får uppmärksamhet i media. Den andra drivkraften är engagerade vänner.

4. Vilken organisation tror du gör mest nytta, vem och vilka kan man lita på?
Jag tror att Röda Korset/Halvmånen, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser gör stor nytta. Men den organisation som jag har allra störst förtroende för är Diakonia, eftersom min vän Peter jobbar där. Deras verksamhet går ut på att stötta lokala projekt för ökad demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Deras arbete sker med respekt för att lokalbefolkningen själv har störst ansvar för och förmåga att planera och genomföra en långsiktigt hållbar utveckling.