2005-01-26

Vår föreställningsvärld

I gårdagens tidning fanns en krönika som berörde ett radioprogram om en maskdansare från Grönland. Tankarna har kretsat en del kring en mening från denna krönika:
"...det gav en inblick i en föreställningsvärld som är långt ifrån den urbana värld där de flesta av oss lever."

Det är ett väldigt bra begrepp, "föreställningsvärld". Krönikören säger heller inte att den grönländska kvinnan till skillnad från oss lever i en föreställningsvärld, utan bara att vår är annorlunda. Ofta tänker vi oss att andra kulturer och tidigare generationer tolkar/tolkade världen utifrån föreställningar som vi frigjort oss ifrån. Det är svårare att se de föreställningar som utgör våra egna filter, men det är intresant att försöka.
  • Vår verklighet förklaras bäst med naturvetenskapen
  • En människa har en egen personlighet som finns med i alla de sammanhang hon befinner sig
  • Framgång kan mätas i pengar
  • Människan är höjdpunkten av livets utveckling på jorden
  • Demokrati är det bästa styrelseskicket
  • När vi bedömer en människas handlingar är avsikten är viktigare än det faktiska resultatet
  • De mänskliga rättigheterna är en global angelägenhet
Jag undrar vilka delar av vår föreställningsvärld som kommer att vara mest komiska för kommande generationer? Eller för en maskdansare från Grönland för den delen.