2005-02-03

Staten stal privata pensionspengar

Jag tillbringade större delen av min uppväxt i Åmål. När vi flyttade dit på 1970-talet var fortarande SJ-verkstaden den klart största arbetsgivaren med ca 1000 anställda. Själv pryade jag bara där en vecka när jag gick i åttan, men för många åmåliter kretsade en stor del av livet kring denna versktad. Idag hör den nedbantade verksamheten till EUROMAINT på vars webbplats man kan läsa följande historia:

1879: Öppnar Bergslagens Järnvägar (BJ) underhållsverkstad i Åmål för tyngre underhåll av för BJs fordon – ånglok och vagnar. Verkstaden utrustas med gjuteri, smedja, maskinverkstad, plåtslageri och måleri samt snickeri.

1948: SJ övertar verksamheten när BJ förstatligas.

När jag bodde i Åmål kände jag inte till någonting om tågversksamheten och dess historia, men som vuxen har jag lärt mig att dessa anspråkslösa rader döljer en skandal som håller på att falla i glömska.

Personalen vid Bergslagens Järnvägar (BJ) hade byggt upp en privat pensionskassa för sina anställda. En stor del av de anställdas löner hade fördelats till denna kassa, ungefär som när jag idag har ett privat pensionssparande hos min bank. Enda skillnaden var att pengarna förvaltades av företaget, alltså BJ.

I slutet av 1940-talet köptes BJ upp av SJ och personalen blev statligt anställd. Staten fonderar tydligen inte pengar till tilläggspensioner för sina anställda, utan dessa bekostas av dagens skatteintäkter. Med hänvisning till detta konfiskerade staten de anställdas privata pensionskassa, som ju förvaltades av BJ, och lät den gå upp i de allmäna statliga finanserna. Staten stal helt enkelt de anställdas privata pensionsbesparingar.

Man kan fråga sig hur detta kunde få ske. Det är svårt för mig att sätta mig in i den tidens anda, men tydligen var det så att arbetare och fackförbund drog sig för att gå i konflikt med en socialdemokratisk regering. Man värdesatte fortfarande den demokrati som gav arbetarnas parti regeringsmakten mer än man värdesatte sina egna ihopsparade slantar. Protesterna tog sig en mer stillsam form där man till exempel slutade handla på Konsum och istället gick till ICA-affären på andra sidan gatan.

Fortfarande bor det några få äldre människor i Åmål som skulle ha en betydligt bättre ekonomisk situation om inte de själva, deras äkta makar eller deras föräldrar hade blivit bestulna på sina privata pensionspengar. Eftersom de flesta av dem är för väluppfostrade eller trötta för att bråka om saken så lär frågan om återbetalning aldrig bli aktuell.

Det tycker jag är synd och skam.