2005-04-20

Webbkartor visar folkhälsan

En karta på webben som innehåller mycket statistisk information är Sveriges Nationalatlas. Deras webbkartor innehåller över 1000 tematiska kartor med förklarande texter till.

Välj till exempel kartuppsättningen Folkhälsa och sjukvård. Under kartan finns ett par rutor där man kan söka eller välja en av 125 färdiga kartor med allehanda statistik.

Här kan man till exempel lära sig att antalet blindtarmsoperationer är dubbelt så högt i Västernorrland som i Jämtland, att andelen överviktiga är betydligt högre i Dalarna än i Halland och att självmord är vanligast i Göteborgs- och Malmötrakterna.

All statistik är inte aktuell, en del är rentav historisk (visste ni att Spanska sjukan drabbade Jämtland hårdast?) men det mesta är intressant. Kartan nedan visar t.ex. överdödligeten för kvinnliga arbetare jämfört med tjänstemän 1991. Vad gör egentligen de kvinnliga arbetarna på Gotland?


(Tidigare inlägg: Kartor för ökad demokrati)